اخبار: 

مراسم تودیع و معارفه هیئت مدیره شرکت گواه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی در این مراسم دکتر سنندجی مدیرعامل شرکت ضمن اشاره به فرمایشات رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری در خصوص همراهی و همدلی در خدمت به جامعه گفت: رمز موفقیت یک مجموعه همدلی و همراهی بدون چشم داشت به پست و مقام در راستای خدمت صادقانه به جامعه است.

وی افزود قبول مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی موضوع بسیار مهمی است و شخصی که قبول مسئولیت می کند قدم در یک راه دشوار می گذارد که در انجام آن اگر قدری کوتاهی کند خیانت محسوب می شود.

سنندجی در ادامه با قدردانی از زحمات و تلاشهای آقای دکتر نعیمی و مهندس میرزایی در دوره خدمت به عنوان هیئت مديره، آقايان مهندس شکری پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهندس اسدی سیرچی را بعنوان نایب رئیس هیت مدیره جدید شرکت معرفی نمود.

در پایان این مراسم از تلاشهای دکتر نعیمی و مهندس میرزایی دردوران تصدی این شرکت با اهدای لوح تقدیر و هدیه ای تجلیل و قدردانی شد.

n14_1 n14_2
n14_3 n14_4