اخبار: 

برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی

برگزاری دوره های آموزشی فنی و تخصصی

نظر به توسعه شبکه خدمات پس از فروش در سطح کشور ، جهت ارائه خدمات مطلوب به محصولات تولیدی شرکت ایران خودرو دیزل ، پس از تکمیل پروژه احداث نمایندگی های تازه تاسیس، اداره آموزش شرکت گواه نسبت به برنامه ریزی آموزشی لازم پرسنل اداری و فنی نمایندگی ها، جهت ارائه خدمات تخصصی به مشتریان، اقدام نموده و متانسب با نوع دوره ، آنها را درمحل نمایندگی یا در مرکز آموزش گواه تهران اجرا می نماید.

در این راستا اداره آموزش شرکت گواه در سال 1401 تاکنون 2 دوره آموزشی” نرم افزار ارتباطی شرکت" را جهت نمایندگان تازه تاسیس در محل نمایندگی های زیر برنامه ریزی و توسط آقای مهندس شادان اجرا نموده است .

همچنین دوره های فنی – تخصصی - تعمیراتی جهت پرسنل فنی نمایندگی ها در مرکز آموزش گواه در تهران اجرا شده است.

 

  • برگزاری دوره آموزشی "نرم افزار ارتباطی شرکت" جهت نمایندگی تازه تاسیس قم با مدیریت آقای عروجی در تاریخ 1401.02.31
  • برگزاری دوره آموزشی "نرم افزار ارتباطی شرکت" جهت نمایندگی تازه تاسیس شیراز – شرکت دیزل تکتاز فارس 1401.03.08 با مدیریت آقای توکلی

 

1 2
3 4