اخبار: 

دوره های آموزشی منطقه ای تحليل داده ها

دوره های آموزشی منطقه ای تحلیل داده ها

مرکز آموزش شرکت گواه دوره های آموزشی سال 1401 را جهت شبکه گسترده خدمات پس از فروش برنامه ریزی و به مرحله اجرا درآورده است . دوره های آموزش فنی - تخصصی جهت ارتقاء سطح مهارتی فراگیران و دوره های عمومی جهت ارتقاء سطح دانش نمایندگی ها و آمادگی جهت ارزیابی "شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ISQI " برگزار می گردد.

این دوره ها در مرکز آموزش شرکت گواه و همچنین در مراکز استانها (به صورت منطقه ای) برنامه ریزی شده و از کارشناسان نمایندگی ها جهت شرکت در دوره ها دعوت بعمل می آید.

دوره آموزشی "تحلیل داده ها" به صورت منطقه ای در شهرهای مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز و اهواز جهت اجرا برنامه ریزی شده و به ترتیب الویت در حال اجرا می باشد . دوره مذکور با رویکرد کارگاهی تاثیر بسزایی در ارتقاء نمایندگی ها در رضایت مندی مشتریان و ترویج رویکرد بهبود در وضعیت خدمات پس از فروش خواهد داشت.

  • اولین دوره آموزشی منطقه ای " تحلیل داده ها" در شهر مشهد، با همکاری مدیریت محترم نمایندگی شرکت خاور نگهدار در مورخ 1401.02.31 توسط استاد محترم آقای مهندس کاشانی برگزار گردید.

 

1 2
3
  • دومین دوره آموزشی منطقه ای " تحلیل داده ها" در شهر شیراز، با همکاری مدیریت محترم نمایندگی آقای مکرم در مورخ 1401.03.08 توسط استاد محترم آقای مهندس کاشانی برگزار گردید.

4 5
6