اخبار: 

برگزاری دوره آموزشی تعمیر موتورهای سری 900، 500، 475 مورخ 1401.04.20

 

از آنجاییکه اجرای دوره های فنی تخصصی تعمیراتی باعث افزایش سطح دانش، مهارت و عیب یابی کارشناسان فنی و متخصصین تعمیراتی نمایندگی ها در رفع عیب خودروها و درنتیجه افزایش رضایت مندی مشتریان خواهد شد. دوره آموزش تعمیرات تخصصی موتورهای مرسدس بنز OM501LA, OM904LA,OM457LA , در بازه زمانی 1401.04.20 الی 1401.04.22 جهت نمایندگی های منتخب و شرکت کنندگان آزاد برگزار گردید.

در دوره موتور OM501LA به طور کامل باز شده و مطابق استاندارد مجددا مونتاژ گردید.

فراگیران در این دوره در حین باز و بست موتور ، با تست ها کمپرس توسط کمپرس سنج و دستگاه عیب یاب StarDiagnosis ، مدار خنک کاری و روغن کاری و تست های مربوطه ، مدار سوخت رسانی و نحوه اندازه گیری، اندازه گیری خلاصی ها یاتاقان ها و میل لنگ با ابزار دقیق آشنا شده و با کار عملی بر روی موتور مهارت خود را افزایش دادند .

 

23n31_1