اخبار: 

برگزاری دوره آموزشی منطقه ای"تحلیل داده ها" در شهرهای اصفهان و یزد

 

مرکز آموزش شرکت گواه دوره هاي آموزشي سال 1401 را جهت شبکه گسترده خدمات پس از فروش برنامه ريزي و به مرحله اجرا درآورده است . دوره هاي آموزش فني - تخصصي جهت ارتقاء سطح مهارتي فراگيران و دوره هاي عمومي جهت ارتقاء سطح دانش نمايندگي ها و آمادگي جهت ارزيابي "شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران ISQI " برگزار مي گردد.

دوره آموزش "تحلیل داده ها" در شهرهای اصفهان و یزد (به صورت منطقه ای) برنامه ریزی و اجرا گردید. دوره مذکور با رويکرد کارگاهي انجام شده که تاثير بسزايي در ارتقاء نمايندگي ها در رضايت مندي مشتريان و بهبود در وضعيت خدمات پس از فروش خواهد داشت.

  • دوره آموزشي منطقه اي " تحليل داده ها" در شهر اصفهان، با همکاري مديريت محترم نمايندگي نجف آباد در مورخ 1401.03.30 توسط استاد محترم آقاي مهندس کاشاني برگزار گرديد.

 

n1n2n3

 

  • دوره آموزشي منطقه اي " تحليل داده ها" در شهر یزد، با همکاري مديريت محترم نمايندگي آقای ابریشمی در مورخ 1401.04.05 توسط استاد محترم آقاي مهندس کاشاني برگزار گرديد.

 

n4n5