اخبار: 

برگزاری دوره آموزشی مهارت های ارتباطی و خلاقیت - تیرماه 1401

 

ازآنجایی که اجرای دوره های آموزشی باعث ارتقاء سطح دانش و ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت می گردد. اجرای دوره ها جهت کارکنان با اولویت سازمانی برنامه ریزی و اجرا می گردد.

* ارتباط موثر در قلب روابط طولانی مدت با مشتری و ارائه خدمات مشتری نهفته است. و از آنجایی که مشتریان، سرمایه های ارزشمند هر سازمان می باشند، شرکت گواه در راستای ایجاد ارتباط موثر و برآوردن انتظارات مشتریان خود ، اقدام به برگزاری دوره مهارت های ارتباطی جهت کارکنان شرکت نموده است.

  • اولین سری از دوره های مهارت های ارتباطی در مورخه 25/03/1401 توسط خانم دکتر مختارپور برگزار گردید.

 

n1n2n3

 

  • دومین سری از دوره های مهارت های ارتباطی در مورخه 21/04/1401 توسط آقای دکتر شیخ الاسلامی برگزار گردید.

 

n4n5n6

 

* افزایش خلاقیت در سازمانها می تواند به ارتقای کیفیت و کمیت خدمات، کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف منابع، افزایش رقابت، افزایش کارایی، ایجاد انگیزش و رضایت شغلی در کارکنان منجر شود.

  • اولین سری از دوره های خلاقیت در مورخه 28/03/1401 توسط آقای دکتر کهنسال برگزار گردید.

 

n7n8