اخبار: 

برگزاري دوره آشنایی با ترمز و تعمیرموتور و سوخت رسانی اتوبوس آتروس و مینی بوس آرین

 

باتوجه به اهمیت تجهیز ناوگان حمل و نقل، که از ارکان ارائه خدمات عمومی به شهروندان می باشد؛ با تحویل اتوبوس های آتروس شهری C1230D و مینی بوس های آرین توسط شرکت ایران خودرو دیزل به سازمان های اتوبوسرانی کل کشور، شرکت گواه نیز در راستای توسعه و بهبود ارائه خدمات و افزایش رضایت شهروندان، به صورت پیوسته آموزش های فنی و تخصصی در قالب تعمیرات و نگهداری به پرسنل متخصص آن نهاد ارائه می نماید.

این دوره ها باعث افزایش سطح دانش، مهارت و عیب یابی کارشناسان فنی و متخصصین تعمیراتی خواهد شد.

اتوبوس های آتروس جدیدترین محصول طراحی شده برای حمل ونقل شهری است ؛ و همزمان با تحویل اتوبوس ها به اتوبوسرانی های شهرستان ها و تهران از سال 1400، آموزش های مورد نیاز معادل 2500 نفرساعت درمحل آن سازمان ها یا شرکت گواه ارائه شده است.

  • برگزاري دوره آشنایی با تعمیرموتور و سوخت رسانی اتوبوس آتروس و مینی بوس آرین با اجرای اساتید آموزش آقایان مهندس دولتی و سیفی مورخ 1401.05.11 الي 1401.05.12

 

13456n36_2

 

  • برگزاري دوره آشنایی با ترمزاتوبوس آتروس و مینی بوس آرین با اجرای استاد آموزش آقای مهندس میرمعینی مورخ 1401.05.25 الي 1401.05.26

 

10789