اخبار: 

بازدید کارشناسان سازمان محیط زیست از شرکت گواه

 

به گزارش معاونت كاربري سازي در خصوص اخذ پروانه بهره برداري كاربري خودرو سواري آمبولانس و آتش نشاني پس از انجام اقدامات اوليه، بازديد كارشناسان سازمان محيط زيست در مورخ 17/05/1401 صورت پذيرفت كه در اين بازديد زير ساخت ها مهم محيط زيستي مانند تصفيه خانه شركت و تجهيزات شركت گواه رويت و نكات بهبود در جلسه اعلام شد و همچنين تاييد نظر نهايي كارشناسان محيط زيست متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

234n39_1