اتاقهای چادری

A24

اتاقهای چادری

ساب فريم ، اسكلت كف و ستونهای اصلی مقاوم

داراي ديواره جلو دربهای بغل لولايی( آهنی و يا آلومينيومی)

درب عقب دو لنگه آهنی با قفل كانتينری

پوشش كف ورق

چادر كره ای درجه يك