اتاق حمل و پرس زباله

A25-1A25-2

اتاق حمل و پرس زباله

قابل نصب بر روی كليه كاميون‌های نيمه سنگين

حجم مخزن 8 متر مكعب

بيل تخليه همراه با ياتاقانهای پلی آميد

هاپر متشكل از حوضچه و دنباله حوضچه ، ديواره ها و سينی

پرس با ورق به ضخامت 15 ميليمتر

فشار كاری جك‌های تلسكوپی و هاپر 120 بار و جك پرس و پارو و مكانيزم 100 بار

استفاده از قطعات خارجی مرغوب ساخت كشور‌های تركيه، ايتاليا، آلمان